logo

Taiteilijat: Ulla Virta

Ulla Virta (s.1946)

Syntyjään ekspressionisti

Ulla Virran voidaan sanoa olevan uusekspressionismin edelläkävijöitä Suomessa. Jo opiskellessaan 1970-luvun alussa Turun piirustuskoulussa hänen maalauksen opettajansa Vieno Orre (1920–1984) pani merkille Virran taipumukset ekspressionismiin.

Valmistumisensa jälkeen Ulla Virta palasi synnyinkaupunkiinsa Jyväskylään vuonna 1974. Jyväskylässä läänintaiteilija Marjatta Nuoreva (s.1944) houkutteli Virran Grafiikan pajalle. Offset-paino oli jo kiinnostavampi, kuin kouluaikana pakollisena tehty metallisyövytys, mutta vasta puupiirros sai Virran kiinnostumaan grafiikasta. Virta on yksi monista jyväskyläläisistä graafikoista, joka sai vaikutteita Karen Kuncin (s.1952) vuoden 1986 reduktiopuupiirroskurssilta. Puupiirros on tyyliltään maalauksellisempaa kuin moni muu grafiikanmenetelmä, joten se sopi hyvin taidemaalarina aloittaneelle Virralle. Virta kehitteli Kuncin tekniikasta jo kurssin aikana soveltaen oman, vapaamman tyylin, joka muotoutui hänelle tyypilliseksi.

Virralle ekspressionismi on ollut ainoa oikea ja luonteva tapa tehdä taidetta. Virta löytää aiheensa ympäröivästä maailmasta. Elämä itsessään, sen kauneus, rumuus ja aistikkuus on ehtymätön lähde uusien teosten syntymiselle. Ihmisenä oleminen ja erityisesti naiseus on aina inspiroinut taiteilijaa. Eläinrakkaana ihmisenä aiheita on löytynyt myös läheltä, omista kotieläimistä. Virta ei halua kopioida todellisuutta vaan pyrkii käsittelemään teoksissaan omia henkilökohtaisia tunteitaan ja vaikutelmiaan ohikiitävistä hetkistä.

Virta osallistui vuonna 1978 nuorten taiteilijoiden näyttelyyn, mutta hänen debyyttinäyttelynsä oli vasta vuonna 1981. Virran ystävä Outi Heiskanen (s.1937), joka oli tullut Jyväskylään, kannusti Virtaa viemään töitään Helsinkiin näytille. Virran teoksia on hänen pitkän uransa aikana ollut esillä useissa näyttelyissä.

Essi Rönkkö

Lähteet

  • Ulla Virran haastattelu 1996, Jyväskylän taidemuseon arkisto.
  • Ulla Virran haastattelu 2016, Radio Moreeni, Timon Mansetit:
  • https://soundcloud.com/radio_moreeni/timon-mansetit-13092016-ulla-virta (linkki tarkistettu 10.9.2019)
  • Castrén, Hannu 2001. 2000+ – keskisuomalaista taidetta vuosituhannen vaihteessa. Alvar Aalto-seura: Jyväskylä.
  • Partanen, Jukka (toim.) 1991. Ulla Virta. Alvar Aalto-museon näyttelyjulkaisu.
  • Share