logo

Taiteilijat: Riitta Uusitalo

Riitta Uusitalo (s. 1960)

Sarjakuvaa hevosenhoitajan kädellä

Jos voidaan puhua naissarjakuvasta, on Riitta Uusitalo sen pioneereja suomessa. Tekniikoiden ja aiheiden perusteella Uusitaloa ei voi kategorisoida. Sarjakuvan rinnalla kulkee milloin maalaus, milloin puupiirros, ja aiheet vaihtelevat hevosista ja kukista Sirkun ja Pulmun seikkailuihin. 1980–1990-luvuilla Uusitalon kuvastoon vaikutti myös suuresti populaarikulttuuri ja media. Uusitalon taiteessa onkin yhteneviä kohtia pop-taiteen kanssa, vaikka hänellä ei ole vahvaa suhdetta taideteoriaan.

Hevonen on yksi Uusitalon eniten kuvaamista aiheista. Ravitalilla työskennelleelle nuorelle taiteilijalle hevonen oli helppo malli. Vuoden 1995 haastattelussa Uusitalo kertoo maalavansa ”hevosenhoitajan kädellä”, värien on oltava paksuja. Pääsääntöisesti Uusitalo onkin pitäytynyt akryylimaalauksessa.

Yrjö Saarisen (1899–1958) taiteella oli huomattava vaikutus nuoreen Uusitaloon. Haastattelussa vuonna 2018 hän kertoo ensikohtaamisensa Saarisen tuotantoon tapahtuneen jo pienenä lapsena lääkärin odotushuoneessa. Myös alankomaalaisen Karel Appelin (1921–2006) tuotanto ja Karen Kuncin (s.1952) opettama reduktiopuupiirroskurssi Jyväskylän grafiikan pajalla ovat vaikuttaneet taiteilijaan.

Riitta Uusitalo syntyi 1960 Helsingissä. Uusitalo opiskeli Oriveden opistossa ja Kankaanpään taidekoulussa, josta hän valmistui kuvataiteilijaksi vuonna 1984. Uusitalo on tehnyt maalausten lisäksi grafiikkaa, sarjakuvia ja lastenkirjoja sekä erilaisia kuvituksia. Taiteilija on palkittu mm Suomen Taideyhdistyksen Dukaattipalkinnolla 1990, Suomen Sarjakuvaseuran Puupäähattu-palkinnolla 1993 ja Lastenkulttuurin Valtionpalkinnolla 2002.

Essi Rönkkö

Lähteet

 • Riitta Uusitalon haastattelut 1995, 2018. Jyväskylän taidemuseon arkisto.
 • ”Kirsi Neuvonen ja Riitta Uusitalo työssä kiinni” 21.3.1991 Keskisuomalainen. Jyväskylän taidemuseon arkisto.
 • Castrén, Hannu 1998. Sydänmaankuvia – heartscapes. Jyväskylän Taiteilijaseura: Jyväskylä.
 • Kiviranta, Marja-Terttu; Rossi, Leena-Maija 1991. Koko hajanainen kuva: suomalaisen taiteen 80-luku. Wsoy: Porvoo.
 • Nyrhinen, Tiina 2003. ”Suurista pinnoisat sarjakuvaan” teoksessa Sederholm, Helena; Salin, Saara; Kallio, Rakel; Kallio, Veikko (toim.) Pinx: Tarinankertojia. Weilin + Göös: Porvoo.
 • Vilkuna, Anna 2002. ”Vedostavat naiset” teoksessa Kokko, Marja (toim.) Naisten kaupunki. Atena: Jyväskylä.
 • Puupäähattu 1993 Riitta Uusitalo Suomen sarjakuvaseura ry:n sivuilla:
  https://sarjakuvaseura.fi/fi/suomen-sarjakuvaseura-ry/puupaahattu/65 (linkki tarkistettu 11.9.2019)
 • Enimmäkseen single-verkkoalbumi:
  https://www.riittauusitalo.com/teoksia/enimmakseen-single-verkkoalbumi/ (linkki tarkistettu 11.9.2019)
 • Share