logo

Taiteilijat: Outi Heiskanen

Outi Heiskanen (s. 1937)

Mielikuvituksen lentoa ja viivojen keräämistä

Outi Heiskanen tunnetaan humoristisista, ihmisiä, eläimiä ja taruolentoja kuvaavista pienikokoisista metalligrafiikan töistä. Hän on myös etsinyt taidegrafiikalle uudenlaisia esitystapoja kooten teoksistaan installaatioita ja grafiikkamontaaseja. Heiskanen käyttää usein uudestaan vanhoja laattojaan tai yhdistelee kuvan eri osia eri painolaatoilta, jolloin vedokset saa uusia ulottuvuuksia.

Heiskasen kuvamaailman aihevalintoihin on vaikuttanut se, että hän oli usein lapsena eläinlääkäri-isänsä mukana työkäynneillä, joiden aikana hän piirsi maalaistalojen eläimiä ja ihmisiä. Aikuisena tehdyt matkat Intiaan, Nepaliin ja Tiibetiin antoivat maantieteellisen ja filosofisen taustan omanlaisilleen kuvamaailmoille. Teosten kautta katsoja voi kokea mielikuvituksen lennon sekä unien, eliöiden ja olioiden kiehtovan maailman.

Heiskanen kuuluu Pekka Nevalaisen, Hannu Väisäsen ja Mirja Airaksen kanssa Bellinin Akatemian ja Record Singers -taitelijaryhmien ydinjoukkoon, jotka tekivät poikkitaiteellisia tapahtumia, performansseja ja teatraalisia laulutuokioita sekä järjestivät improvisoitua toimintaa. Vilkkaimmillaan akatemian toiminta oli 1970- ja 1980-luvuilla. Heiskasta kiehtoo vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa, ja se odottamaton, joka liittyy performansseihin. Usein esityksissä lähestyttiin luonnon ja ihmisenä olemisen peruskysymyksiä leikillisen vakavasti.

Outi Heiskanen valmistui Taideteollisesta oppilaitoksesta kuvaamataidonopettajaksi 1959 ja toimi opettajana 1959–1973 Jyväskylässä, Oulussa ja Helsingissä. Grafiikkaa hän opiskeli Pentti Kaskipuron oppilaana. Suomen taideakatemia koulu oli vuorossa 1966–1969. Vuosina 1992–1995 Heiskanen oli Kuvataideakatemian grafiikan professori ja saman oppilaitoksen rehtori 1994–1995. Hän sai akateemikon arvonimen 2004.

Heiskanen sai kansainvälisten Graphica Creativa -näyttelyiden grafiikkapalkinnon 1978 ja 1981 sekä Graphica Creativan myöntämän Pro Graphica -palkinnon vuonna 1984.

Seija Heinänen

Lähteet

  • Kantokorpi, Otso 2012. Kerään viivoja, etsin naarmuja teoksessa Outi Heiskanen. Alkumeri. Toim. Maria Didrichsen. Julkaisu nro 44. Didrichsenin taidemuseo, Helsinki.
  • Karjalainen, Tuula 2004. Heiskanen, Outi. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 1997. (viitattu 21.10.2019).
  • Kivirinta, Marja-Terttu; Rossi, Leena-Maija 1991. Koko hajanainen kuva. Suomalaisen taiteen 80-luku. WSOY, Porvoo.
  • Nyrhinen, Tiina 2003. Outi Heiskanen. Pensaskansan haltijakummi teoksessa Vedostuksia. Suomalaista taidegrafiikkaa 2000-luvulta. Tiina Nyrhinen ja Hannu Väisänen. Otava, Keuruu.
  • Share