logo

Taiteilijat: Marika Mäkelä

Marika Mäkelä (s. 1947)

Monitasoisia kerroksia

Marika Mäkelän taiteilijan ura alkoi 1970-luvun alussa, mutta hän ei kokenut omakseen Suomen kuvataide-elämässä tuolloin valinnutta yhteiskunnallista realismia eikä konstruktivismia. 1980-luku oli uuden postmodernin historiatietoisuuden aikaa, jonne sijoittuu myös Marika Mäkelän läpimurto Suomessa ja maailmalla. Hän saavutti muutaman vuoden aikana kiistattoman aseman aikansa suomalaisessa nykytaiteessa. Yhdessä Marjatta Tapiolan ja Leena Luostarisen kanssa hän raivasi tietä suomalaisille naismaalareille.

Mystisen, tummien värien maailma syrjäytti 1980-luvulla varhaisempien maalausten keveyden. Kuviin tuli suljettuja, symbolisia perusmuotoja. Värit levittäytyivät paksuina kerroksina ja näkyvinä siveltimen jälkinä suurikokoisten teosten pinnalle. Toisinaan Mäkelä käytti myös mattaa pigmenttiä sekä kultaa tai lyöntimetallia. Esittävä sisältö väheni ja tilalle tuli pinnan jäsentely eri tavoilla työstettyihin ja erikokoisiin osiin.

Marika Mäkelä kuvasi teoksissaan myös kasvun kivuliaisuutta ja naiseutta. Ovaalit, täydellisyyden ja vulvan monimieliset symbolit, merkitsevät liikettä kohti tuntematonta.
Dekoratiiviset kuviot lisääntyivät 1980-luvun lopussa ja tultaessa 1990-luvun alkupuolelle teoksiin ilmestyi figuureja, kuten äiti–lapsi-teema sekä mytologisia viittauksia ja Euroopan ulkopuolisen taiteen pelkistettyjä symbolihahmoja. Figuurit väistyivät vapaana polveilevan viivan tieltä 1990-luvun loppupuolella. Mäkelän tekniikoita ovat pääasiassa maalaus ja grafiikka 1990-luvulta lähtien.

Mäkelä opiskeli Limingan kansanopiston kuvataidelinjalla, jossa hänelle vahvistui päätös hakeutua kuvataiteilijan ammattiin. Suomen Taideakatemian koulun vuoro oli 1969–1973. Saman koulun yliopettajana hän toimi 1983–1985. Mäkelä opetti kuvataidetta myös Taideteollisessa oppilaitoksessa.

Seija Heinänen

Lähteet

  • Arkkimandriitta Arseni 2003. Purkauksia kankaalla teoksessa Pinx. Maalaustaide Suomessa. Siveltimenvetoja. Toim. Helena Sederholm et.al. Weilin & Göös, Porvoo.
  • Kivirinta, Marja-Terttu; Rossi, Leena-Maija 1991. Koko hajanainen kuva. Suomalaisen taiteen 80-luku. WSOY, Porvoo.
  • Nyberg, Patrik 2005. Marika Mäkelä. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Suomalaisen kirjallisuuden Seura, Helsinki. (viitattu 21.10.2019).
  • Valjakka, Timo 2010. Merkittyjä paikkoja, maalattuja tiloja teoksessa Marika Mäkelä. Parvs, Helsinki.
  • Vieru, Elina 1998. Haluan lisätä maailmaan jotain – en poistaa teoksessa Marika Mäkelä. Elina Vieru. Helsingin Taidehalli ja Oulun taidemuseo, Helsinki, Oulu.
  • Share