logo

Taiteilijat: Kirsi Neuvonen

Kirsi Neuvonen (s. 1960)

Värigrafiikan mestari

”Taideteos on taiteilijan toteuttama aikansa kuva, joka siirtää ajan kokemuksen ja tunteiden tulkinnan myös tulevaisuuteen. Parhaimmillaan teoksia katsotaan aina uudelleen ja uudelleen, uusin katsein, uusin tuntein ja uusin tulkinnoin. Taideteoksen arvo kasvaa aina kun teosta katsotaan, kun se herättää tunteita ja kun sen sanoma kestää aikaa.”

– Kirsi Neuvonen –

Keuruulaislähtöinen Kirsi Neuvonen on yksi tunnetuimpia suomalaisia taidegraafikoita. Neuvosen täyteläisin värein toteutetuissa teoksissa toistuvat puu-, puku- ja arkkitehtoniset aiheet, historialliset naishahmot ja eläimet. Taidehistoriaan perehtyneelle katsojalle Neuvosen työt tarjoavat viittausten runsaudensarven.

Neuvosta voi perustellusti pitää yhtenä suomalaisen värillisen metalligrafiikan uudistajista. Häntä arvostetaan juuri värillisen syväpainografiikan kehittäjänä. Eräänlaisena läpimurtona voidaan pitää teosta Neljännesmelonia vatsan päällä (1986). Jopa Jyväskylään kurssia vetämään tullut puupiirtäjä Karen Kunc (1952) piti kahdelle laatalle maalattua värikästä teosta vallankumouksellisena.

Viime aikoina Neuvonen on keskittynyt monotypioiden tekemiseen, joka tekniikaltaan ja luonteeltaan poikkeaa huomattavasti perinteisestä metalligrafiikasta. Lisäksi Neuvonen on tutkinut perinteisten syövyttävien happojen sijaan uusia, terveydelle ja ympäristölle suotuisampia grafiikan tekemisen tapoja.

Kirsi Neuvonen valmistui kuvataiteilijaksi Lahden taidekoulusta 1984 ja on opintojensa jälkeen työskennellyt Jyväskylässä. Neuvonen on saanut Valtion taidepalkinnon 1987 ja osallistunut pitkän uransa aikana lukuisiin näyttelyihin. Neuvonen on myös opettanut taidegrafiikkaa mm. Jyväskylän Grafiikan Pajalla ja Jyväskylän yliopistossa sekä Yhdysvalloissa.

Essi Rönkkö

Lähteet

  • Kirsi Neuvosen haastattelut 1986, 1995 ja 2018. Jyväskylän taidemuseon arkisto.
  • Kirsi Neuvosen kotisivut. https://www.kirsineuvonen.fi/ (10.9.2019)
  • Kiviranta, Marja-Terttu; Rossi, Leena-Maija (1991) Koko hajanainen kuva: suomalaisen taiteen 80-luku. Werner Söderström osakeyhtiö.
  • Vilkuna, Anna (1997) Väristä elävä grafiikka: Suomalaisen metalligrafiikan värillinen murros 1980-luvun alussa. Pro
  • Gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Taidehistorian laitos.
  • Keskisuomalainen: Kirsi Neuvonen osti puuhevosen. 21.2.1985 Keskisuomalainen.
  • Keskisuomalainen: Kirsi Neuvonen ja Riitta Uusitalo työssä kiinni. 21.3.1991 Keskisuomalainen.
  • Share