logo

Taiteilijat: Jyrki Markkanen

Jyrki Markkanen (s. 1956)

Löytöretkellä

Jyväskylän grafiikan pajan peruskurssit loivat perustan Jyrki Markkasen ammattitaidolle. Tuula Moilanen opetti syväpainografiikan perustaidot, ja Marjatta Nuorevan kurssilla Markkanen tutustui myöhemmin paljon käyttämäänsä mezzotintoon. Osaaminen täydentyi erilaisilla syövytystekniikoilla, ja työskentely alkoi muuttua vähä vähältä kerroksellisemmaksi ja Markkasen mukaan myös sangen monimutkaiseksi. Ensimmäiset kosketuksensa värilliseen grafiikkaan Markkanen sai työskennellessään grafiikan pajalla Kirsi Neuvosen kanssa 1980 luvulla. Värigrafiikan omaksumisen myötä työskentely alkoi vapautua. Myös Matti Moisio oli yksi Markkasen mukaan yksi merkittävistä taiteilijoista grafiikan pajalla. Hänen omalaatuinen värimaailmansa jäi Markkasen mieleen.

Jyväskylän grafiikan paja Halosen talossa oli 1980-luvulla tiivis työyhteisö, jossa avainasemassa olivat läänintaiteilijat Marjatta Nuoreva ja myöhemmin Tarja Teräsvuori. He kokosivat pajalle kurssien ohjaajiksi taidegrafiikan menetelmien huippuosaajia ympäri maailman. Monet taiteilijat ovat tulleet pajalle erikoiskurssia ohjaamaan oltuaan ensin esillä kansainvälisessä taidegrafiikan triennaalissa Graphica Creativassa. Peruskurssien lisäksi Markkasen työskentelylle merkityksellisiä grafiikan erikoiskursseja olivat Kunito Nagaokan akvatintakurssi 1986 ja Kari Holopaisen 1994 ohjaama fotopolymeerikurssi. Polymeeristä tuli perustekniikka Markkasen työskentelyyn pitkäksi aikaa 1990- ja 2000-luvuilla. Muita tärkeitä kursseja työskentelyn kannalta olivat Håge Wiktorssonin fotogravyyrikurssi 1990 ja Kristoffer Albrechtin 1993 järjestämä valokuvan reprokurssi.

Pajalla työskentely oli yhteisöllistä ja vuorovaikutuksellista. Menetelmien oppiminen yhdessä vaikutti nostavasti taiteen tekemiseen. Löytöretkeilijän uteliaisuudella varustetulle taiteilijalle 1980-luvun ilmasto on ollut suotuisa: taidegrafiikka avautui menetelmällisesti, ja laajeni käsittämään monenlaisia ilmaisutapoja. Muutos tuli taidegrafiikan sisältä rohkeiden tekijöiden saattelemana. Ennakkoluuloton asenne synnytti uusia teknisiä oivalluksia ja käyttökelpoisia tekemisen tapoja. Markkanen kehitteli grafiikan pajalla Olli Puusaaren kanssa erilaisia kokeellisia menetelmiä. Yksi niistä oli fotoetsaus, jossa käytetään piirilevyjen syövyttämiseen tarkoitettua fotolakkaa.

Valokuvaaminen on alusta asti ollut merkittävä osa Jyrki Markkasen työskentelyä. Aluksi tekemisen keskiössä oli valokuvan elementtien käyttäminen osana grafiikkaa, myöhemmin valokuvan siirtäminen kuparilevylle. Markkaselle ominaista valokuvan käytössä oli kuitenkin kysymys sen käyttämisestä nimenomaan osana grafiikkaa. Työskentely on lähestynyt valokuvausta, ja viimeistään Jalo Porkkalan kurssin myötä 2010-luvulla Markkasen ilmaisu vaihtui valokuvauksen puolelle, mutta ei tyypilliseen nyky- tai digikuvaukseen. Markkasen valokuvat muistuttavat hänen grafiikan töitään. Usein tehdasrakennuksista ja tehdasmiljööstä löytyvät tietynlaiset pinnat, järjestykset ja rytmitykset puhuttelevat Markkasta. Niitä hän etsii – ja löytää.

Maya Syrjälä

Lähteet

  • Syrjälä, Maya: Jyrki Markkasen haastattelu 2019.
  • Share