logo

Taiteilijat: Jussi Heikkilä

Jussi Heikkilä (s. 1952)

Taiteen ja todellisuuden suhde

Jyväskyläläinen Jussi Heikkilä on yksi suomalaisen käsitetaiteen pioneereja ja suomalaisen taiteen uudistajia. Opiskeluaikana hän kiinnostui japanilaisen taiteen estetiikasta ja käsitteistöstä, ja tämä heijastuu edelleen hänen teoksiinsa minimalistisina piirteinä.

Heikkilän kiinnostuksen kohteita ovat jo pitkään olleet tutkimusmatkailun ja löytöretkeilyn historia, arktinen ja antarktinen luonto ja niiden tutkimisen historia, meret ja niiden tilan seuraaminen sekä karttojen tutkiminen. Kaikki tämä on nostanut kiinnostusta havaintojen tekemiseen ja havaitsemisen problematiikkaan. Heikkilä lähestyykin taidetta kuin tieteellistä tutkimustyötä: hän hakee taustatietoa kirjoista ja internetistä, etsien reittejä uusiin ajatuksiin ja oivalluksiin.

Teos Kirjasto (1997), on kirjastoa tai museomaista rakennusta kuvaava, osin vanhoista kirjoista koottu veistos. Siitä välittyy tutkimuksen ja lukeneisuuden arvostus, sekä se, kuinka kirjat ovat tallentaneet ja innoittaneet tieteitä ja taiteita vuosituhansia. Myös materiaalin valinnalla on merkitystä. Heikkilä vertaa niiden käyttöä tieteellisen tutkimuksen lähteisiin. Teokset vaativat myös katsojaltaan löytöretkeilyä: katsojan on henkisesti matkustettava teosten luo.

Yleisten luontoaiheiden lisäksi linnut sekä erilaiset lintuaiheet ovat toistuva teema Heikkilän teoksissa. Heikkilän ekologisesti kantaaottavissa teoksissa töiden leikkisä kekseliäisyys yhdistyy vakaviin aiheisiin, ja osa teoksista kantaakin mukanaan ekologisen huolen. Toivosta ei kuitenkaan luovuta.

Heikkilä valmistui Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1977. Heikkilä on osallistunut lukuisiin yksityisiin ja yhteisiin näyttelyihin niin Suomessa kuin ulkomailla. Hän on kansainvälisesti tunnustettu taiteilija, jonka julkisia teoksia on Jyväskylän ja Helsingin ohella myös Tanskassa. Heikkilä on saanut muun muassa Kuvataiteen valtionpalkinnon vuonna 2000.

Ville Rautiainen

Lähteet

  • Share